gabrety hartmanice

 

 

uvod

gabrety

akce

fotky

comics

comics

tabory

stahuj

skaut

vzkazy

lilie


Betlémské světlo (17. a 18. 12. 2016)

17.12.2016betlemske_svetlo_HD
Poprvé v naší dosavadní devítileté historii předávání betlémského světla jsme se vypravili jej převzít přímo u vlaku z rukou...respektive lucerniček skautských kurýrů. Betlémské 
světlo dorazilo z Vídně do Brna už před týdnem /10.12./ a v následující sobotu bylo vlaky rozváženo po celé České republice. Skupinka tvořená Aničkou M., Johankou a Matějem Brázdů, Pídý a Vaškem vyrazila vlakem ze Sušice chvíli po poledni směrem do dočasné cílové stanice - Horažďovic předměstí, kde v třeskutém mrazu ošleháváni poryvy větru vydrželi na příjezd rychlíku R 668 "Rožmberk". Ten krátce po 13 hod. dosupěl na nádraží, dvě skautky vyhupkaly z vlaku a připálily nám světlo do našich luceren.Předání je opravdu jen záležitost několika málo vteřin, neboť vlak musí zase jet dál. Rozloučili jsme se a konečně již hřáni teplem, které se linulo od zapálených svíček jsme nasedli zpátky do vlaku do Sušice. Cestu nazpátek nám zpříjemnil pan strojvedoucí nezapomenutelným zážitkem, o kterém však jsme slíbili mlčet.V Sušici si od nás připálil světlo zástupce vlčat, kteří ponesou světlo do sušických kostelů. Teď už jen uhlídat světýlko ještě do dalšího dne!
 

betlemske_svetlo

18.12.2016
V neděli jsme měli v plánu rozdávat betlémské světlo před kostelem sv. Kateřiny v Hartmanicích, a to v době od 11 do 13 hod. Především v době konání mše svaté.
Sešlo se nás hojně (Klárka, Ája, Anička, Johanka, Luka, Klárka K. a jejich skorobráška Patrik, Štěpán, Lucka, Anička H., Honzík, Karel, Cyril, Buk, Vašek a Pídý).
Převoz světla ze Sušice se zdařil a k našemu stolku vyzdobenému blikajícími stromky pomalu začali přicházet první zájemci o betlémské světlo. Letos jsme příchozím zpříjemnili akci o nabízení skautských perníčků, které jsme zdobili na páteční schůzce.Chvíle čekání na příchozí zpestřila Pídý dětem různými úkoly.
Betlémské světlo jsme donesli do kostela před začátkem mše a připálili od něj všechny 4 svíce na adventním věnci. Světýlko jsme
betlemske-svetlo2016 dopravili i do místní synagogy, kde byl od 14 hod. koncert. No a po krátké pauze na oběd mířily kroky tří našich zástupců (Vašek, Pídý, Honza) opět /již potřetí/ na Mouřenec, kde od dvou hodin vystupoval Žihelský smíšený sbor. Lidí se tu sešlo požehnaně a sotvaže se vešli do kostela. Naše stanoviště se světlem bohužel brzy promoklo, protože začalo chumelit a sníh na nás a všude okolo trochu tál. Světélko jme ale uhlídali a po skončení koncertu ho mohli předávat všem, kdo o něj projevili zájem. Byli jsme rádi, že jsme jej mohli předat i bratru Ohnivcovi z Kašperských Hor a bývalému hartmanickému vedoucímu bratru Jiřímu Trojákovi.

Pídý  

     


      » fotogalerie

  

  
baner last
    1. skautský oddíl GABRETY Hartmanice                                                                                                                                                       © webdesign peedee
kontakt

Vedoucí oddílu:
Petra Divišová (Pídý)
adresa: Příkopy 76
             342 01 Sušice
mobil: 721 784086
email: petra.divisova@centrum.cz

Zástupce vůdce:
Tomáš KočandrleKlubovna
budova MŠ
Hartmanice 128
342 01 Hartmanice