gabrety hartmanice

 

 

uvod

gabrety

akce

fotky

comics

comics

tabory

stahuj

skaut

vzkazy

lilie


PO STOPÁCH ZTRACENÝCH DÍVEK    -   výprava konaná dne 13. března 2011

 Sešli jsme se u klubovny v 9:00 hod. a kolem 9:15 hod. jsme vyrazili směrem na Štepanice. Výprava měla veselý průběh, někteří kluci a holky si povídali veselé vtipy.

 Když jsme došli do Štěpanic, tak jsme měli hledat nějaké papírky. Rysové měli hledat tmavomodré papírky a Veverky měly hledat světle modré papírky. Na nich byla napsaná jména ztracených dívek. Hra probíhala nesmírně napínavě. Nikdo už nevtipkoval, spíše jsme mlčeli a zaujatě prohledávali různé pařezy a stromy. Na konci na nás čekal náš vedoucí Petr. Rysové vyhráli, první odevzdali papírky a k tomu jich měli více než Veverky.

Potom jsme šli k lesu a tam jsme se nasvačili. Petr nám rozdal staré letecké mapy, na niž bylo namalováno okolí Štěpanic v minulosti, pak nám rozdal další mapy s okolím Štěpanic ze současnosti. Křížkem bylo označeno místo, kde se naobědváme a mlýn, kam unesl mlynář ty dívky. Šli jsme do lesa podle mapy. Tam jsme si zahráli hru „Chyťte mlynáře“. Hrálo se to tak, že jsme se rozdělili na Rysi a Veverky. Každá skupina měla jednoho mlynáře, který měl ruce obalené moukou, a jednoho komplice, který má za úkol mást pátrací skupinu cizí družiny. Pátračka měla za úkol zabít cizího komplice a také zpacifikovat mlynáře, chytit ho a svázat do šněrovačky. Šněrovačku nikdo neměl, takže nám zbylo jenom ho svázat obyčejným provázkem. U Veverek byl mlynářem Šafi a komplicem Pepa. Janička měla chodit jen tak kolem a mást ostatní. V pátračce jsem byl já, Anička a Štěpán. U Rysů byl mlynářem Kryštof, komplicem Kiryll, Kuba mátl ostatní a pátračka byla Honza a Olda. Poprvé vyhráli Rysové, protože Pepa střelil mlynáře Rysů. V druhé hře jsem byl mlynářem já, komplicem Anička, Šafi mátl ostatní a pátračka byli Pepa, Štěpán a Janička. U Rysů byl mlynářem Kiryll, komplicem Honza, Kryštof mátl a pátračka byli Olda a Kuba. Tentokrát vyhrály Veverky, protože jsem Kryštofa donutil tím, že jsem běhal kolem, aby mě zastřelil.

Po hře jsme vzali mapy. Petr nám řekl, že máme najít cestu. Řekl nám, že cesta vede největším kopcem. První ho našli Rysové. Šli jsme do kopce, byli jsme tak zadýchaní, že nám nezbyl dech na povídání. Za chvíli jsme došli ke krmelci. Odložili jsme si baťohy. Petr nám řekl, že máme jít do lesa a najít něco zvláštního. Šli jsme přes lesní pahorek a uviděli jsme stavení. Nebylo zrovna nejmodernější ani zrovna nejstarší. Čekali jsme, než přijde Petr. Petr furt nepřicházel, takže jsme se pomalu vraceli, když v tom jsme uslyšeli Štěpána, jak volá, že se máme vrátit. Byl jsem trochu naštvaný, protože jsem to stavení našel já a Štěpán řekl, že to stavení není zvláštní. Došli jsme zpátky na lesní pahorek. Tam čekal Petr a řekl: „Vidíte tu zeď?“ Odpověděli jsme, že ano. Znovu řekl, že máme jít do lesa a hledat něco zvláštního. Petr běžel do lesa. Běželi jsme za ním. Petr se zastavil a řekl, že za ním nemusíme běhat, že nás prý může zavést blbě. Tak jsme hledali a Honza běžel za Petrem. Když jsme našli kamenné zdi, zjistili jsme, že se jedná o kamennou pec, která je větší než dva metry. Petr se Štěpánem tam už čekali. Byli v peci. Šli jsme dovnitř. Petr nám řekl, že se tady pekly ztracené dívky a když byly upečeny, vzali jejich kosti a dělali z nich parfémy. Všichni jsme se divili, jak někdo mohl šahat na mrtvoly a dělat z nich parfémy. Pak jsme se vrátily ke krmelci, vzali jsme si baťohy a šli na místo, kde se máme naobědvat.

Šli jsme z kopce a došli jsme k potoku, šli jsme po proudu a našli jsme starý mlýn. Nebyl to však ten správný, tak jsme šli dál. Došli jsme k místu, kde potok spojoval jeden spadlý strom. Přešli jsme potok a Petr řekl, že je to místo, kde se máme naobědvat. Připravili jsme si chrastí a dřevo na oheň. Rozdělili jsme se na Rysy a Veverky. Postavili jsme si ohniště. Rysové měli oheň zapálený dřív než Veverky. Veverky nakonec oheň taky rozdělaly. Měli jsme udělat těstoviny s boloňskou omáčkou. Začali jsme vařit vodu, pak jsme tam dali špagety. Na pánev jsme nakrájeli cibuli a dali jsme maso z konzervy. Za chvíli jsme tam dali i omáčku. Když jsme dovařili, tak Petr zhodnotil nepořádek kolem ohniště, chuť jídla a oheň. Oheň měli dřív Rysové, nepořádek kolem ohniště byl stejný a Veverky měli lepší chuť jídla.

Po obědě jsme měli rozluštit šifru, která měla označit místo, kde byly dívky pohřbeny.  Než jsme jí rozluštili, tak nám to dalo zabrat. Pod šifrou vyšla ŠVESTKA. Vyndali jsme mapy a měli jsme najít, kde se momentálně nacházíme a pak pokračovat na Sloní mlýn vyznačený na mapě. První to našli Rysové a šli směrem na mlýn. Veverkám to trvalo dýl. Když to veverky našly, tak rychle běžely za Rysi, ale už je nedohnaly. My, Veverky, jsme dorazily k potoku a šly jsme po proudu. Našli jsme několik baráků a nevěděli jsme  kudy máme jít, ani mapa nám nepomohla. Chvilku jsme bloudili a pak jsme se vydali na kopec. Mysleli jsme, že nerozhlídneme a uvidíme ostatní děti. Spletli jsme se, viděli jsme jenom kopce. Na jednom kopci něco vypadalo jako budova, šli jsme na kopec, ale nic tam nebylo. To co nám připadalo jako budova, byly stromy u sebe. Byla tam jenom dřevěná ohrada, tak jsme se vrátili zpět. Pepa řekl, že když nevíme, kde jsme, že se vrátí zpět do Hartmanic. Volali jsme na něj, ať se vrátí, ale on dělal, že neslyší. Najednou jsme zahlédli dvě osoby, jak sestupují z kopce. Pepa běžel za nimi, aby se jich zeptal, kde je Sloní mlýn. Paní naštěstí věděly, kde to je. Najednou se ozval Aniččin mobil. Anička hbitě sundala baťoh ze zad a vytáhla mobil, který hrozně řval. „Haló“ zamumlala do telefonu rozechvělým hlasem. Byl to Petr a my jsme byli rádi, protože jsme se nemohli dočkat na mlýn. Petr se zeptal, jestli je tam někdo s námi a že si chce ověřit, kde jsme. Předali jsme telefon jedné paní. „Dobrý den“ řekla a my jsme napjatě poslouchali. Paní típla mobil a řekla, že Petr chce, aby nás dovedly na most ve Štěpanicích. Šli jsme přes dva kopce a najednou, když jsme došli na druhý kopec jsme uviděli Štěpanice. Paní nám ukázala, kudy máme jít. Když jsme došli k mostu, tak jsme si sundali baťohy a opřeli jsme se o zábradlí.

Po chvilce jsme se začali nudit a tak jsme šli k potůčku a házeli jsme tam kameny. Najednou jsme uslyšeli auto, byl to pán Bauch a odvezl si Štěpána a Pepu. Pak přišli Rysové s Petrem. Vrátili se ze Sloního mlýna, který Veverky nenašly. Vypadalo to, že Petr spěchá. „Rychle za mnou“ řekl. Rozdal nám ponožky vycpané novinami a řekl nám, že si zahrajeme hru. Rozdělili jsme se opět na dvě družstva a Petr se přidal k Veverkám. Museli jsme trefit soupeře, který pak vypadl. Rysové protestovali, že Veverky mají více ponožek a Petra, a že to není fér. Začali jsme hrát. Veverky byly ostražité jako lišky, ale přesto vyhráli Rysové. Ve druhé hře vyhrály Veverky.

Potom jsme všichni šli směrem na Hartmanice. Cestou jsme hráli letadlo a vyhrál Olda. Došli jsme do Hartmanic. Ostatní šli domů a Prášilští šli s Petrem do klubovny vrátit tam míčky. Mezitím přijel taťka a i my jsme odjeli domů.

Nejvíce se mi líbilo, jak jsme sami vařili oběd na ohni. Taky se mi moc líbila hra „Chyťte mlynáře“. Dále jsem zjistil, že se musíme naučit pracovat s mapami a lépe se orientovat v terénu, abychom příště už nebloudili. I když jsme nenašli Sloní mlýn, tak se mi celá výprava moc líbila a měl jsem z ní plno pěkných zážitků. Příběh o ztracených dívkách byl velice zajímavý a zároveň strašidelný.

       

                                                                                       Karel Hanzlík


baner last
    1. skautský oddíl GABRETY Hartmanice                                                                                                                                                       © webdesign peedee
kontakt

Vedoucí oddílu:
Petra Divišová (Pídý)
adresa: Příkopy 76
             342 01 Sušice
mobil: 721 784086
email: petra.divisova@centrum.cz

Zástupce vůdce:
Tomáš KočandrleKlubovna
budova MŠ
Hartmanice 128
342 01 Hartmanice